Recuperación da memoria histórica

A Asociación Cultural «CULTURA ABERTA», manifesta unha inquedanza, recuperar parte da nosa historia máis recente, precisamente daquela década que marcou coa súa tráxica pegada o noso desenvolvemento como comunidade, e así precisamente rendir unha merecida homenaxe ós homes e mulleres que loitaron por conquerir este réxime de dereitos e liberdades, despois de caseque cuarenta anos de dictadura.
Con este propósito organizamos xornadas de memoria histórica, onde participan historiadores, investigadores e testemuñas, dando froito tamén a edición dos libros: «Azos de Memoria» (2009) e «Ecos dun Tempo» (2010).


2007

III xornadas de recuperación da memoria histórica

Image 1 De 10


2008


2009

V xornadas

Image 16 De 16


2010


2011


2013

VIII xornadas

Image 1 De 12


2015


2017


2018


2019


2021

XIX xornadas

Image 1 De 18


IRMANDIÑAS

Image 1 De 13

HORA ZERO

Image 1 De 5


2022

XV xornadas

Image 1 De 34


2023